چهره ای گمنام که به مشهورترین بازیگر سیاسی ایران تبدیل شد

رویترز نوشت: در خارج از مرزها به عنوان منتقد غرب شناخته می شود و در کشورش او را به خاطر مشکلات اقتصاد مقصر می دانستد. محمود احمدی نژاد کاخ ریاست جمهوری را با معدود دوستان باقی مانده اش و آینده ای نامطمئن ترک می کند.

به گزارش امید به نقل از انتخاب، ایرانیان فردی در مقابل احمدی نژاد را انتخاب کردند که رفتاری معتدل دارد و بدون هیچ شکی امیدوار به روزهای بهتری نسبت به هشت سال گذشته هستند.

سخنان تند و تیز احمدی نژاد ، او را هدفی سهل برای مخالفان ایران در جهان کرد و  شرایط ناگوار اقتصادی ناشی از سوء مدیریت و تحریم ها او را تبدیل به آهن ربایی کرد که گناه ها به گردنش انداخته می شد.

از زمان پیروزی غافلگیرکننده اش در انتخابات سال 2005، احمدی نژاد از چهره ای تقریبا گمنام به بازیگری مشهور در ایران تبدل شد.

او مکتبی در میان سنت گراها و طبقه ی کارگر از طریق کاریزما، زندگی ساده و دیدگاه های پوپولیستی ایجاد کرد.

با جستجو نام احمدی نژاد در گوگل با نتایجی سه برابر بیشتر از بسیاری از افراد مواجه می شویم.

اما تاریخ چه در وطن نوشته شود و چه در خارج از کشور، بعید است که نسبت به او مهربان باشد. چندین ساعت پس از پیروزی روحانی، هزاران نفر در مقابل ستاد مرکزی کاندیدای پیروز و در سراسر شهر به جشن و پایکوبی پرداختند و شعار دادند: احمدی بای بای.

یک نویسنده ایرانی امریکایی ساکن نیویورک که چندین بار با احمدی نژاد دیدار کرده است می گوید: بعید است که او پایانی برازنده در صحنه سیاسی ایران داشته باشد.

افزودن نظر جدید