فرهنگستان علوم


به گزارش امیدنامه،متن گفت‌وگوی چالشی روزنامه اعتماد با دکتر رضا داوری اردکانی را در ادامه می‌خوانید:   جناب داوري، فرهنگستان زبان در جامعه ايران كارهايي انجام مي‌دهد كه بيشتر درخدمت جوك‌سازي مردم است ولي مردم نمي‌دانند فرهنگستان علوم كارش چيست. لطفا ابتدا بفرماييد...
به گزارش  امید، استاد داوری اردکانی در یادداشت خود، منشاء اصلی مشکلات را بیگانگی جوامع در حال توسعه با واقعیت‌های توسعه و روگرفت سازمان‌هایی مثل فرهنگستان به تقلید از غرب بدون شناخت جایگاه و کارکرد آنها و ناتوانی فرهنگستان علوم در تأُمین هزینه های ضروریش را بیش از هر چیز ناشی از بی...
به گزارش امید، با برگزاری جلسات متعدد در گروه‌های علمی و کارگروه‌های تخصصی و در نهایت تصویب شورای علمی، نظرها و پیشنهادهای اصلاحی خود را در خصوص آموزش عالی و نظام دانشگاهی کشور به صورت موجز در نامه ای توسط رییس فرهنگستان علوم به رییس جمهور ارائه کرد. در این نامه هفت بندی بیش از هر چیز به...
پایگاه اطلاع رسانی دانشجویان اصلاح طلب نوشت : هم اکنون که بحث انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ به شدت داغ است و هر روز شاهد اعلام کاندیداتوری شخصیت های مختلف هستیم، نام شخصی هم مدام روی خروجی خبرگزاری ها و سایت ها قرار می گیرد. شخصی که چهره اش برای خیلی از دوستداران سید محمد خاتمی آشناست. مردی از جنس...