چرا کاندیدا شدم و چرا انصراف دادم؟

علیرضا خامسیان-1-به عنوان فردی که بیش از ربع قرن فعالیت های سیاسی و رسانه ای دارم مطمئنا با شناخت از فضای سیاسی کشور و نوع نگاه مردم به موضوع انتخابات و جریانات سیاسی کشور نامزد انتخابات مجلس دوازدهم شدم اگرچه شخصا در گذشته به دوستان جوانی که قصد ورود به نهادهای نظارتی از جمله شورای شهر و مجلس را داشتند پیشنهاد می کردم با توجه به درخشش جوانان در فعالیت های اجرایی بیشتر در این حیطه متمرکز شوند و نهادهای نظارتی را به افراد باتجربه تر در قانون گذاری محول کنند اما به هر ترتیب با توجه به اقتضائات سنی که در رده پیشامیانسالی قرار دارم و اندک تجربه ای که هم در تحصیلات آکادمیک کسب کردم و هم در فعالیت های اجرایی و مرتبط با نهادهای نظارتی داشتم و همینطور عملکرد اسف بار مجلس یازدهم بواسطه حضور تعداد بیشمار از افراد بیگانه با مطالبات مردم تصمیم گرفتم علی رغم پیش بینی از نحوه مشارکت مردم در عرصه انتخابات ورود کنم که در مرحله سوم بررسی صلاحیت ها یعنی مرحله مربوط به شورای نگهبان تایید صلاحیت شدم.

 2-مشخص و واضح بود که به لحاظ گفتمانی باید منتظر تصمیم جبهه اصلاحات به عنوان مرجع تصمیم گیر این جریان درخصوص انتخابات باشم ولی وقتی مشاهده کردم سخنگوی محترم این جبهه در تابستان امسال اعلام کرد که هیچ توصیه و تشویقی برای ثبت نام افراد در انتخابات اعلام نمی کنند مسجل شد تصمیم نهایی این جبهه در نهایت عدم مشارکت در انتخابات است راهبردی که نتوانست بدنه حامیان خود را اقناع کند و به همین دلیل نتوانستم تصمیم خود را منوط به اعلام راهبرد جبهه اصلاحات منطبق کنم .

3-بعد از اعلام تایبد صلاحیت با برخی بزرگان جریان اصلاحات و دبیران کل احزاب عضو جبهه اصلاحات و تعدادی از چهره های حزبی مشورت کردم پیشنهاد اول تغییر حوزه انتخابیه به زادگاهم بابل بود که به دلیل اینکه سالها از این شهر که نقش مهمی در مناسبات سیاسی کشور دارد به دور بودم اخلاقا نمی توانستم خود را به مردم این شهر بویژه نخبگان آن تحمیل کنم پیشنهاد دوم حضور در لیست نزدیک به گفتمان اصلاحات بود و پیشنهاد سوم انصراف از عرصه انتخابات.

4-با توجه به اعلام راهبرد جبهه اصلاحات مبنی بر اینکه در انتخابات مجلس لیستی ارائه نمی کند - البته در آینده تبعات این تصمیم را که پیشتر در یادداشتی با عنوان فرجام جبهه اصلاحات پیش بینی کرده بودم - خواهیم دید ، طبیعتا لیستی وجود نداشت که بخواهم برای حضور در آن اقدامی انجام دهم ولی با توجه به اینکه دبیران  کل برخی احزاب  اصلاح طلب قرار شد در مقام مشورتی به یکی از داوطلبین حوزه انتخابیه تهران برای تهیه لیست مستقل از جبهه اصلاحات مشورت دهند ، همان عزیزان این حقیر را برای حضور در این لیست پیشنهاد کردند البته در این بین برخی مرتبطین با محور اصلی لیست مذکور به من پیشنهاد کرده بودند که برای قطعیت حضور در لیست شخصا یا با واسطه یکی از بزرگان اصلاحات با ایشان تماس گرفته شود که به هیچ وجه چنین پیشنهادی را قبول نکردم چه آنکه برای حقیر حضور در لیست دغدغه اصلی نبود و از سویی این اعتقاد را داشته و دارم که هویت حزبی و جریانی را نباید در ذیل بلیط یک شخص آن هم برای یک لیست انتخاباتی قرار داد.

5-با توجه به لطفی که دو تن از دبیران کل احزاب اصلاح طلب در جهت معرفی ام برای حضور در لیست مورد اشاره داشتند صلاح ندیدم قبل از قطعیت اعلام لیست از عرصه انتخابات انصراف دهم چرا که برای خودم قابل پیش بینی بود که به دلیل تاثیر گذاری برخی افراد و احزاب غیر اصلاح طلب در تهیه لیست مذکور و شناخت آنان از مواضعم  حضورم در لیست را علی رغم آنکه آن عزیزان ( دبیران کل احزاب اصلاح طلب مرتبط با این لیست) قطعی اعلام کرده بودند قطعی شده نمی دانستم و به لحاظ اخلاقی می بایست تا آخرین لحظه اعلام نهایی اعضای لیست مذکور منتظر می ماندم و بعد اعلام انصراف می کردم.

6-بعد از اعلام نهایی این لیست تعدادی از دوستان هم نسل خودم پیشنهاد کردند که لیستی با حضور هم نسلان خود که به گفتمان اصلاحات معتقد هستند تهیه کنیم و همینطور تعدادی از همکاران رسانه ای نیز پیشنهاد کردند که لیستی صنفی از فعالان رسانه ای بدون در نظر گرفتن گرایش های سیاسی منتشر کنیم که شخصا ضمن قدردانی و لطف همه این عزیزان ارائه لیست دیگر را حداقل برای حضور خودم در آن لیست ها به مصلحت ندانستم.

7-انتخابات برای عده ای بیزینسی پرسود است و در این بازار مکاره کسی که "بیزینس من" نباشد نمی تواند آنچنان موفق باشد .انصراف از عرصه این انتخابات را آغازی دوره ای جدید از فعالیت هایم محسوب می شود و البته تاکید می کنم که همچنان پایبند به بیانیه موسوم به روزنه گشایی هستم چه آنکه آن بیانیه هیچ ارتباطی با لیست خاص انتخاباتی ندارد و با نگاه به آینده نوشته شده است . 

افزودن نظر جدید