تصاویر | قطع درختان بلند برای ساخت علامت محرم

مراسم مذهبی و سنتی «قاراقارا» یکی از آئین‌های محرمی مردم خلخال است که هرچند در سال‌های اخیر از رونق افتاده ولی همچنان در شهرستان خلخال و روستاهای همجوار اجرا می‌شود. در این آیین درخت بلندی قطع می شود تا به عنوان علم عزاداری مورداستفاده قرار گیرد.

به گزارش امیدنامه به نقل از ایسنا،  قارقارا در فرهنگ کنونی آذربایجان به درخت قطور و بلندی اطلاق می‌شود که پارچه‌های مشکی به آن دخیل بسته می شود. درخت قارقارا در واقع نماد برافراشته کردن علم عزای امام حسین (ع) است.

درخت قارقارا توسط شخصی که آن را نذر کرده و در یکی از باغات از این درخت نگهداری کرده است، قطع شده و بر دوش مردم تا میدان اصلی شهر (میدان مساجد مرکزی و قدیمی) حمل می شود و همزمان مراسم عزاداری و نوحه خوانی هم اجرا می شود.

 

آیین مذهبی مردم خلخال در آستانه محرم

آیین مذهبی مردم خلخال در آستانه محرم

آیین مذهبی مردم خلخال در آستانه محرم

آیین مذهبی مردم خلخال در آستانه محرم

آیین مذهبی مردم خلخال در آستانه محرم

آیین مذهبی مردم خلخال در آستانه محرم

آیین مذهبی مردم خلخال در آستانه محرم

آیین مذهبی مردم خلخال در آستانه محرم

آیین مذهبی مردم خلخال در آستانه محرم

آیین مذهبی مردم خلخال در آستانه محرم

افزودن نظر جدید